• Dne: Pondělí 28 of únor 2022 v 09:00
Event finished

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

Datum konání:

28. února 2022

Časový harmonogram:

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka publikací Cizinci a daně, Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d État – Francie, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců a řady odborných článků. Oblíbená a velmi kladně hodnocená lektorka.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V závěrečné části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou personalisté, účetní, daňoví poradci, právníci  podnikatelé a statutární orgány.

Cíl semináře:

Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů se zřetelem na roční zúčtování. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak především personalisté, mzdové účetní, daňoví poradci či podnikatelé. Druhá polovina semináře je věnována řešeným příkladům, kdy je možné provést zaměstnancům – cizincům roční zúčtování.

Program školení: 

V úvodu semináře budou krátce rozebrány základní povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která se u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice.). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Ve finální části semináře rozebereme situace, kdy je možné zpracovat zaměstnancům – cizincům roční zúčtování a kdy naopak musejí podávat daňové přiznání.

 

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují 

  • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
  • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
  • Pojistné předpisy a daňové předpisy
  • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
  • Brexit a jeho dopady na zaměstnance 

Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

  • Evropská koordinační nařízení
   • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
   • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
   • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
   • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
   • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
   • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
   • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
   • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
   • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
  • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
  • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
  • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
  • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
  • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
  • Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
  • Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení
  • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
  • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
  • Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů
  • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
  • Položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
  • Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
  • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne
  • Kdy naopak mají nebo mohou daňoví nerezidenti podat daňové přiznání
  • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.