• Dne: Pondělí 19 of červen 2023 v 08:30
Price 2 541 Kč Register

Lektor:

Mgr. et Mgr. Linda Řezníčková

Metodik Státní oblastní archiv Hradec Králové.

Datum konání:

19. června 2023

Časový harmonogram:

8.30 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

Mgr. et Mgr. Linda Řezníčková

Metodik Státní oblastní archiv Hradec Králové.

Informace k online školení:

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :) Hlavní pořádající agenturou je Svaz účetních Hradec Králové.

Zaměření školení:

Školení ke spisové službě bude zaměřeno na základní úkony ve správě dokumentů u veřejnoprávních původců v legislativním rámci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění; novelizované vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby k 1.7.2023; a Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby s účinností od 4. 7. 2017 s přihlédnutím k chystaným změnám novely standardu. Zohledněny budou dopady i dalších nařízení EU (např. eIDAS, GDPR) či zákona o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb. na řádnou správu dokumentů a nakládání s nimi v průběhu celého životního cyklu. Přiblíženy budou další vývojové tendence ve výkonu spisové služby z pohledu uživatelů i očekávaný postup u atestování elektronických systémů spisových služeb.

Program online školení: 

  • Archivní zákon – aktuální znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

  • Vyhláška č. 92/2023 Sb. s účinností od 01.07.2023, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV část 57/2017

Další informace:

Účastníci školení obdrží podkladové materiály.