• Dne: Čtvrtek 1 of prosinec 2022 v 08:30
Event finished

Lektor:

Ing. Daniela BURIANOVÁ, LLM.

Auditor, daňový poradce, člen sekce pro neziskové organizace KDP ČR.

Datum konání:

1. prosince 2022

Časový harmonogram:

8.30 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

Ing. Daniela BURIANOVÁ, LLM.

Auditor, daňový poradce, člen sekce pro neziskové organizace KDP ČR.

Informace k online školení:

Toto online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. Ke školení se připojíte buď prostřednictvím běžného internetového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Opera, ...) nebo přes software Zoom Client for Meetings nainstalovaný ve vašem počítači. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Hlavním organizátorem tohoto školení je vzdělávací agentura Salvea.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Program online školení: 

  1. Přípravné práce pro sestavení roční účetní závěrky
  2. Daňové a účetní aktuality k sestavení účetní závěrky
  3. Inventarizace – inventarizační plán, proškolení komisí, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizačních rozdílů, inventarizační zpráva, upozornění na vybrané chyby při inventarizacích
  4. Časové rozlišení a dohadné položky – jejich stanovení, zaúčtování, možnosti výjimek z časového rozlišení
  5. Zúčtování transferů od zřizovatele, ze zdrojů EU a ostatních – vybrané příklady
  6. Ověření správnosti fondů – pohyby a zůstatky
  7. Kontrolní postupy pro ověření správnosti účetní závěrky
  8. Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost
  9. Daňové povinnosti – upozornění na daň z příjmů a DPH

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.