BEZCHYBNÝ PRAVOPIS A MODERNÍ FORMÁLNÍ ÚPRAVA DOKUMENTŮ

Školící místnost Zobrazit větší
  • pondělí 24. dubna 2023 v 09:00 hod.
  • duben
  • Olomouc
  • TÁBORSKÝ Jan Mgr.
  • Ano

Lektor:

Mgr. Jan TÁBORSKÝ

Zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

24. dubna 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Jan TÁBORSKÝ

Zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také působil. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. Je autorem knihy Jazykové jednohubky.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno všem, kterým záleží na pravopisné úrovni jejich textů bez ohledu na textový žánr (e-mail, PR-článek, tisková zpráva, blog, vědecká práce aj.). Výklad je koncipován tak, aby byl přínosný jak pro ty, kteří mnohá pravopisná pravidla už zapomněli, tak pro ty, kteří chybují pouze ve zvláště obtížných jevech (interpunkce, velká písmena apod.).

Cíl školení:

Účastníci kurzu si zopakují základní pravopisná pravidla češtiny, zjistí, ve které oblasti mají případné slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se nejčastěji chybuje. Ve druhé části kurzu budou účastníci kurzu seznámeni s hlavními zásadami formální úpravy dokumentů (podle aktuálního znění ČSN 01 6910).

Program školení:

V kurzu systematicky probereme základní (avšak problematické) oblasti:

  • psaní velkých písmen: pravidla vs. úzus, tlak marketingu, všeobecně rozšířené chyby,
  • psaní interpunkčních znamének: základní i složitější pravidla pro umisťování větných čárek a dalších znamének (pomlčka, spojovník, uvozovky aj.), psaní výčtů,

● psaní s/z: základní pravidla a slova, která se jim vymykají, písmeno s/z jako nositel stylové charakteristiky slova,

● psaní zkratek a značek,

● zásady úpravy textu: odstavce, písmo, rozložení textu na stránce, náležitosti dopisu a e-mailu apod.

Všechny jevy budou vyloženy a procvičeny v přirozených kontextech. Účastníci kurzu budou mít možnost zeptat se na cokoliv z vlastní praxe, zároveň ale platí, že nikdo nebude vyvolán a „zkoušen".

Jak lektora hodnotí účastníci?

Úžasný lektor. Velice zajímavý seminář.

Komunikativnost, profesionalita, příjemné vystupování.

Srozumitelný a vtipný přednes. Velmi přínosné do praxe.

Srozumitelný výklad, možnost kdykoliv se zeptat, ochotně odpovídá na dotazy.

Pravopis sice umím relativně dobře, přesto byl seminář velmi užitečný. Oceňuji zajímavé příklady a výjimky.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.