ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2021

Školící místnost Zobrazit větší
 • pátek 10. prosince 2021 v 09:00 hod.
 • prosinec
 • Olomouc
 • STROUHAL J. Prof. Ing. Ph.D.

Lektor:

Prof. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D.

Škoda Auto Vysoká škola, účetní expert, president Asociace profesních účetních ČR, autor odborných publikací v oblasti účetnictví a podnikových financí.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání: 

10. prosince 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 13.45 – odborný program

Lektor:

Prof. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D.

Škoda Auto Vysoká škola, účetní expert, president Asociace profesních účetních ČR, autor odborných publikací v oblasti účetnictví a podnikových financí.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno pro účetní a další pracovníky ekonomických útvarů.

Informace o školení:

Na školení se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2021 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

Program školení:

1. Účetní uzávěrka a závěrka v kontextu legislativy platné pro rok 2021
2. Inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů
3. Uzávěrkové operace 

  • oceňování rozvahových položek k datu sestavení závěrky
  • vypořádání kursových rozdílů
  • řešení přechodných položek
  • rezervy
4. Daňová analýza - stanovení splatné a odložené daně
5. Účetní závěrka - sestavení a zveřejnění
6. Praktické příklady na sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích (cash flow)
7. Nový zákon o účetnictví - dle stavu vývoje legislativy
8. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.