PRACOVNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ TÉMATA A OTÁZKY V PRACOVNÍM PRÁVU – SEMINÁŘ S JUDR. PETREM BUKOVJANEM

Školící místnost Zobrazit větší
 • útery 30. listopadu 2021 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • BUKOVJAN Petr JUDr.

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista  v oblasti pracovního práva  s praxí  v  kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

30. listopadu 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista  v oblasti pracovního práva  s praxí  v  kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.

Komu je školení určeno:

Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. 

Program:

  1. Aktuální pracovněprávní legislativa 

   • nová práva a povinnosti zaměstnavatele v exekučním řízení (paušální částka na úhradu nákladů spojených se srážkami; povinnost součinnosti s exekutorem)
   • dopady novely zákona o nemocenském pojištění do pracovněprávních vztahů (jak omluvit zaměstnance při otcovské; rozšíření zákazu výpovědi při ošetřování jiné fyzické osoby atd.)
   • whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – co to znamená a jak k tomu přistupovat
   • jaká bude výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy a platových tarifů v roce 2022?


  2. Sporné situace v pracovním právu 

   • sjednání PP na dobu určitou v rozporu se zákonem
   • prodlužování zkušební doby
   • odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
   • posouzení intenzity porušení „pracovní kázně“
   • vymezení rozsahu práce na základě dohod o pracích konaných mimo PP
   • změna rozvržení pracovní doby nebo pracovního režimu
   • povaha překážky v práci při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti
   • správné doručení rozvazovacího právního jednání atd.


  3. Problémy spojené s odměňováním zaměstnanců 

   • mzda a plat za práci přesčas a za práci ve svátek
   • jak přistupovat k příplatkům za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
   • nenárokové složky mzdy
   • snížení a odejmutí osobního příplatku atd.


  4. Důležitá soudní judikatura 

   • povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci
   • nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
   • dohoda o rozvázání PP a odstupné atd.

  5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

  Místo konání:

  BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

  BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.