SEMINÁŘ BOZP PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE FIREM

Školící místnost Zobrazit větší
 • středa 1. prosince 2021 v 09:00 hod.
 • prosinec
 • Olomouc
 • ROMANĚNKO Jan Ing.

Lektor:

Ing. Jan ROMANĚNKO

Zkušený odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autor odborných publikací.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

1. prosince 2021

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Jan ROMANĚNKO

Zkušený odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autor odborných publikací BOZP při práci ve školské praxi, Legislativa BOZP ve školství a BOZP a PO v příkladech školské praxe. OZO v prevenci rizik BEPR/017/PREV/2018. Byl členem skupiny expertů BOZP při ČMKOS, členem Stálého výboru Rady vlády BOZP a Rady vlády BOZP. Působí jako lektor vzdělávacích programů v oblasti BOZP.

Cíl školení:

Cílem školení je rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti vedoucích zaměstnanců.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno především vedoucím zaměstnancům.

Zaměření školení.

Školení je určeno především pro zaměstnance firem, kteří mají na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. 

Obsah semináře je zaměřen na legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. Dále je zaměřen na zásadní legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákony č. 372/2011 Sb., č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.

Cílem semináře je definice základních pojmů v oblasti pracovní úrazovosti a prevence úrazovosti zaměstnanců.

Účastníci semináře získají OSVĚDČENÍ pro BOZP s platností 36 měsíců.

Program školení:

 1.   Legislativní požadavky na BOZP
 2.   Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců za BOZP
 3.   Činnost kontrolních orgánů
 4.   Odpovědnost vedoucího pracovníka za BOZP
 5.   Pracovní úrazy a odpovědnost zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 6.   Prověrky BOZP
 7.   Kontrola žebříků, regálů a nářadí (skladování)
 8.   ČSN 33 1600 ed.2
 9.   Práce ve výškách
 10.   Provozování dopravy
 11.   Kategorizace prací
 12.   Osobní ochranné pracovní prostředky
 13.   Prevence rizik
 14.   Školení zaměstnanců
 15.   Pracovnělékařské služby z hlediska nové legislativy
 16.   Zajištění a obsah pracovnělékařských služeb, lékařské prohlídky
 17.   Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Další informace:

Účastníci školení obdrží OSVĚDČENÍ pro BOZP s platností 36 měsíců. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.