STAVEBNÍ ZÁKONY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Školící místnost Alfa Zobrazit větší
  • čtvrtek 16. prosince 2021 v 09:00 hod.
  • prosinec
  • Online
  • SKLENÁŘ Tomáš Ing.

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Na Ministerstvo vnitra byla podána žádost o akreditaci tohoto školení.

Datum konání:

16. prosince 2021

Časový harmonogram:

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, zkušený lektor a přední odborník.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 48 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:

Stavební zákony na úseku územní plánování

(aneb od stavebního zákona č. 183/2021 Sb. k stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.)

Při tomto netradičně pojatém semináři se budeme posouvat v čase od problémů spojených s aplikací dosud platného stavebního zákona, k nezbytnosti zohlednit již nyní ustanovení nového stavebního zákona, která jsou účinná od 30. července 2021. Dále bude seminář zaměřen na postupné nabývání účinnosti dalších ustanovení stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a to od 1. ledna 2022, od 1. ledna 2023 a od 1. července 2023.

1. Výběr z metodik na úseku územního plánování vztahujících se k stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.

2. Problematika závazných stanovisek orgánů územního plánování.

3. Zjištěné chyby a problémy při pořizování ÚPD.

4. Další problémy současné praxe.

5. Ustanovení nového stavebního zákona účinná od 30.7.2021.

6. Výklad hlavních ustanovení nového stavebního zákona v části územní plánování s rozdělením, která ustanovení nabývají účinnosti 1. ledna 2022, 1. ledna 2023 a 1. července 2023.

7. Přechodná ustanovení s důrazem na pojetí platnosti dosavadní ÚPD, ÚAP a územních studií, na uznávání kvalifikace úředníků, které činnosti již nebudou vykonávány a kde nastane výrazný nárůst práce, co nebude smět obsahovat ÚPD atd.

8. Velký blok dotazů a odpovědí k dosud platnému i novému stavebnímu zákonu.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.