ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2021

Školící místnost Alfa Zobrazit větší
  • čtvrtek 10. června 2021 v 09:00 hod.
  • červen
  • Online
  • SKLENÁŘ Tomáš Ing.

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

10. června 2021

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, zkušený lektor a přední odborník.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 48 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:

Program školení bude doplněn později. Děkujeme za pochopení!

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.