CO JE A CO NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM – UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE (NÁKLADY) U PRÁVNICKÝCH OSOB

Školící místnost Zobrazit větší
 • útery 23. května 2023 v 08:30 hod.
 • květen
 • Olomouc
 • SOUČKOVÁ Ilona Ing.

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob – Generální finanční ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů. 

Podrobný program školení:

2 000 Kč bez DPH(2 420 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

23. května 2023

Časový harmonogram:

8.00 –  8.30 – prezence účastníků

8.30 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob – Generální finanční ředitelství Praha. Dlouhodobě působila v řídící pozici na Generálním finančním ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí. 

Program školení:

Školení je zaměřeno na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2023 u obchodních společností a družstev. Tento seminář je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní.

 1. Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
  1. Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
   1. Daňově účinné náklady:
      • výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
      • výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
       • náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance – peněžitý příspěvek na stravování
       • náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
       • důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
       • náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
       • náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady přefakturované jiné osobě)
       • náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
       • náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
       • další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
       • finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy, zkrácený finanční leasing
       • náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, výpočet náhrad pohonných hmot u hybridních automobilů a elektromobilů
       • daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
       • účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
     1. Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv 
     1. Daňově neúčinné náklady 
      • pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
      • účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
      • finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
      • reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
      • náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
      • škody
     1. Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
      • podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů
      • zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
     1. Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů ke dni konání

     Další informace:

     Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

     Místo konání:

     Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

     OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.