STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU DNES A PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY – WEBINÁŘ

Online školení Zobrazit větší
 • útery 30. listopadu 2021 v 08:30 hod.
 • listopad
 • Online
 • PAVLOVÁ Marcela Ing.

Lektor:

Ing. Marcela PAVLOVÁ

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA – číslo akreditace AK/PV-754/2021

Datum konání:

30. listopadu 2021

Časový harmonogram:

8.30 – 13.30 – odborný program

Lektor:

Ing. Marcela PAVLOVÁ

Náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, zkušená lektorka.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je toto online školení určeno:

Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Program školení:

Obsahem školení je podrobný výklad jednotlivých ustanovení stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na ustanovení, u kterých v aplikační praxi přetrvávají nejasnosti a jiné komplikace. Účastníci budou také informováni o novém stavebním zákonu na úseku umisťování a povolování staveb. Nový stavební zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Účastníci mohou své dotazy a nejasnosti probrat s lektorkou, která je významnou odbornicí v této problematice.

1. Změny v zákoně č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon)

2. Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:

  • majetkoprávní doklady pro povolení záměru
  • stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
  • ohlašování jednoduchých staveb
  • stavební řízení
  • společné územní a stavební řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • změny stavby před jejím dokončením
  • předčasné užívání stavby a zkušební provoz
  • kolaudace
  • změny v účelu užívání stavby
  • povolení odstranění stavby
  • nařízení odstranění stavby


3. Povolování, užívání a odstraňování staveb podle nového stavebního zákona

4. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.