STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A AKTUÁLNÍ SITUACE OKOLO STAVEBNÍHO ZÁKONA – ONLINE ŠKOLENÍ

Online školení Zobrazit větší
 • útery 23. května 2023 v 09:00 hod.
 • květen
 • Online
 • PAVLOVÁ Marcela Ing.

Lektor:

Ing. Marcela PAVLOVÁ

Působila jako ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka.

Podrobný program školení:

2 000 Kč bez DPH(2 420 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Aktuálně probíhá akreditační řízení k tomuto vzdělávacímu programu.

Datum konání:

23. května 2023

Časový harmonogram:

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Marcela PAVLOVÁ

Do října 2021 působila jako náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, zkušená lektorka.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je toto online školení určeno:

Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Program školení:

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení platného zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) na úseku stavebního řádu, tj. ohlašování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb.

Součástí semináře bude též výklad ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) v části týkající se struktury stavební správy, povolování, užívaní a odstraňování staveb, včetně rozhodování o vyhrazených stavbách. V rámci semináře budou podány i aktuální informace o schválených novelách nového stavebního zákona, dopady jejich změn a co lze očekávat od projednávané věcné novely. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků. Účastníci budou rovněž informováni o novelách platného stavebního zákona, které byly vyvolány změnami jiných zákonů.

1. Aktuální legislativní novinky

2. Problematika části čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění v rozsahu:

 •     majetkoprávní doklady pro povolení stavby
 •     účast veřejnosti v řízení o povolení stavby
 •     stavby a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
 •     ohlašování staveb
 •     stavební řízení
 •     společné územní a stavební řízení
 •     veřejnoprávní smlouva
 •     změna stavby před jejím dokončením
 •     předčasné užívání stavby a zkušební provoz
 •     kolaudace
 •     změna v účelu užívání
 •     povolení odstranění stavby
 •     nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení


3. Povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění (nový stavební zákon).

4. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.