ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2022 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2023

Školící místnost Alfa Zobrazit větší
  • středa 15. února 2023 v 09:00 hod.
  • únor
  • Olomouc
  • DOBEŠOVÁ Katarína

Lektor:

Katarína DOBEŠOVÁ

Specialistka ústředního orgánu v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti, autorka odborných publikací, výkladů. Patří k předním odborníkům. Zkušená a oblíbená lektorka.

Podrobný program školení:

1 900 Kč bez DPH(2 299 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

15. února 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Katarína DOBEŠOVÁ

Specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Působí na Odboru daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí, autorka odborných publikací a výkladů. Patří k předním odborníkům v dané problematice. Zkušená a oblíbená lektorka.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a všem, koho zajímají změny ve zdaňování mezd, a pro koho je nezbytná znalost zúčtování záloh.

O školení:

Pravidelné oblíbené školení pro mzdové účetní. Cílem je seznámit účastníky semináře s aktuálními novelami a změnami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023 a připravit účastníky na roční zúčtování záloh. Program bude průběžně aktualizován v návaznosti na stav daňové legislativy tak, aby se účastníci dozvěděli vždy aktuální informace. Přednáší přední odbornice na tuto problematiku.

Program školení:

1. Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů.
2. Daňové tiskopisy pro rok 2022/2023 – (aktualizace, nové vzory – Výpočet daně a Žádost o RZZ, problémy při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ "Počet zaměstnanců" – včetně home-officu, lhůty pro zpracování a rozšíření subjektů, kteří jsou od 1. 1. 2023 povinni podávat formulářová podání elektronicky v souvislosti se zřízením datových schránek).
3. Stručný přehled změn ve zdaňování mezd pro rok 2023 – (zvýšení limitů pro podání DAP, daňové osvobození odměn členů okrskových volebních komisí, zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně v roce 2023, zvýšení limitu pro osvobození peněžního příspěvku na stravování) a aktuální výklady k dané problematice.
4. Novinky a aktuality v roce 2022 – nová sleva za zastavenou exekuci.
5. Daňová podpora nízkoemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům bezplatně pro služební i soukromé účely – snížení nepeněžního příjmu od 1. 7. 2022 na 0,5 % ze VC, a zpětně od počátku roku při RZZ, nebo v rámci DAP (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení).
6. Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 (zvýšení max. limitu pro odečet darů, rozšíření okruhu účelů, na které lze dary poskytnout a okruhu příjemců, jak uplatní zaměstnanci dary poskytnuté na podporu Ukrajiny a jak daňoví nerezidenti z Ukrajiny – zjednodušené prokazování, kdy do RZZ a kdy přes DAP; a daňové osvobození ubytování poskytnuté ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi, který opustil Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu).
7. Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců daňových nerezidentů (problematika určení daňové příslušnosti, rozdíly při poskytování daňových úlev u nerezidentů z EU/EHP a z tzv. třetích států vč. poplatníků z Ukrajiny a kdy lze provést u nich RZZ).
8. Roční zúčtování záloh za rok 2022 – legislativní rámec, změny, lhůty a daňové parametry při RZZ, způsob vypořádání daňové povinnosti u FO po uplynutí roku, povinnosti poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování a kdy povinnost podat DAP, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP (kdy do DAP a kdy do RZZ), a  s příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP nevyplacenými v čistém v některém kal. měsíci zcela nebo zčásti, vypořádání přeplatků z RZZ a doplatků na daňových bonusech, atd.
9. Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně (dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní a životní pojištění a úroky z úvěrů na financování bytových potřeb).
10. Uplatnění roční slevy na druhého z manželů a školkovného, dalších slev na dani při RZZ (základní, na invaliditu, na průkaz ZTP/P, na studenta a úhradu za zkoušku v rámci dalšího vzdělávání).
Problematika daňového zvýhodnění na vyživované děti a soustavné příprava na budoucí povolání (vč. děti svěřených soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů a na zletilé studující dítě, kterému byl zpětně přiznán ID pro invaliditu 3. stupně nebo které uzavřelo sňatek).
11. Jak opravit dluhy na záloze nebo dani u zaměstnanců dle § 38i ZDP.
12. Různé další aktuální informace a nahlédnutí do nového Pokynu GFŘ D-59 (který nahradí Pokyn D-22).
13. Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP související se zdaňováním mezd.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.