FAKTURACE OD A DO Z V ROCE 2021 – FAKTURUJTE SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

Online školení Zobrazit větší
 • útery 25. května 2021 v 09:00 hod.
 • květen
 • Online
 • NOVOTNÁ Květoslava

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Podrobný program školení:

1 600 Kč bez DPH(1 936 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

25. května 2021

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 - 13.45 – odborný program

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 48 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Cíl školení:

Seznámit účastníky s problematikou fakturace a se změnami, které v této oblasti v nedávné době proběhly. Určeno účetním, fakturantům, administrativním pracovníkům, vedoucím podnikatelům, asistentkám a dalším, kteří se dostávají do styku s fakturami.

Program školení:

1. Vystavování, doručování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti a další související předpisy. 

2. Praxe po novele na základě změn v roce 2020-2021 ke dni konání semináře

3. Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur - dokladů  

4. Faktury v účetnictví, ZÚ, vyhláška a ČÚS 
5. Příklady faktur v přiznání k DPH a KH 
6. Problémové okruhy – přijetí úplaty, opravné doklady, reklamace, slevy, poukazy, inventarizační rozdíly, prokazování dodání mimo tuzemsko apod.
7. Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
8. Forma listinná, elektronizace faktur
9. Fakturace nájemného
10. Přefakturace 
11. Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
12. Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
13. Úroky z prodlení  
14. Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
15. Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový 
16. Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace  - účtování
17. Náležitosti faktur:

  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení,
  • opravné účetní a daňové doklady,
  • faktury v daňové evidenci
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
  • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury

18. Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ 
19. Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
20. Příklady z judikatury NSS

21. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.