ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB Z POHLEDU DANÍ

Online školení Zobrazit větší
 • středa 16. června 2021 v 09:00 hod.
 • červen
 • Online
 • BRYCHTA Ivan RNDr.

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

16. června 2021

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Informace k online školení:

Toto online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. K připojení se k tomuto online školení potřebujete mít nainstalovaný Zoom Client for meetings. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Tento software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Organizátorem školení je Svaz účetních Hradec Králové.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno pracovníkům a referentům ekonomických a investičních útvarů, účetním podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a dalším osobám, které se danou problematikou zabývají. Zejména pak pro ty, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení, anebo pro ty, kteří potřebují umět zatřídit majetek či služby pro potřeby např. daně z příjmů nebo DPH.

Cíl školení:

Cílem školení je seznámení se statistickými klasifikacemi používanými v daňových zákonech a ucelený výklad jejich praktickou aplikací v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH; součástí výkladu je i upozornění na aktuální novinky související s oblastí majetku.

Program školení:

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny významné novinky v oblasti majetku, jeho oceňování a odpisování v roce 2021 s tím, že budou vysvětlena i přechodná ustanovení novely umožňující zpětnou aplikaci pro rok 2020. Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 1. Základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (CZ-CPA, CZ-CC, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, příklady aplikace v daních
 2. Použití klasifikací pro účely daně z příjmů - zejména pro zařazení majetku do odpisových skupin pro daňové odpisování
 3. Problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitosti - co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku
 4. Novinky v oblasti majetku a jeho ocenění - připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování - výšení hranice pro hmotný movitý majetek a jeho technické zhodnocení, vypuštění nehmotného majetku z daňového odpisování a další
 5. Použití klasifikací v zákoně o DPH - určení zboží a služeb podléhajících první nebo druhé snížené sazbě DPH, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění
 6. Aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech - daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb
 7. A další dle aktuálního vývoje legislativy ...

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.