PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE PO ZMĚNÁCH V ROCE 2023 – ZÁSADNÍ NOVELA VYHLÁŠKY

Školící místnost Zobrazit větší
 • čtvrtek 11. května 2023 v 09:00 hod.
 • květen
 • Olomouc
 • KUKLOVÁ Dana MUDr., CSc.

Lektor:

MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.

Specialistka a ředitelka útvaru ústředního orgánu v oblasti zdravotní péče, autorka odborných publikací a výkladů, zkušená lektorka.

Podrobný program školení:

2 000 Kč bez DPH(2 420 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání: 

11. května 2023

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.

Přední odbornice v oblasti pracovnělékařských služeb, která se dlouhodobě podílí na přípravě legislativních předpisů. Od roku 2006 pracuje jako lékař na odboru zdravotnických služeb Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, od roku 2008 jako vedoucí samostatného oddělení lékařské posudkové péče, zejména poskytování pracovnělékařských služeb a posudkové péče, od roku 2009 též jako lékař orgánu nemocenského pojištění. Působila jako zástupce ředitele odboru na Ministerstvu zdravotnictví.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno personalistům, HR manažerům a vedoucím podniků i úřadů. Školení je vhodné také pro praktické lékaře.

Informace o školení:

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s novou vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2023. 

Cílem novely vyhlášky je zejména odstranění aplikačních nedostatků u periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování periodických prohlídek zaměstnavatelem. Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování periodické pracovnělékařské prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik, a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Vyhláška dále nese úpravy terminologické, úpravy obsahu pracovnělékařských prohlídek, poradenské činnosti a dohledu a dále zpřesňuje postupy a formy žádosti o provedení pracovnělékařských prohlídek.

Program:

1. Seznámení s aktuální právní úpravou od 1.1.2023, resp. srovnání s právní úpravou platnou do 31.12.2022 s důrazem na změny týkající se zaměstnavatelů a poskytovatelů

 • pracovnělékařské služby – účel a úkoly
 • zajištění pracovnělékařských služeb
 • dohlídky a poradenská činnost
 • preventivní prohlídky 

2. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • žádost o provedení prohlídky
 • druhy pracovnělékařských prohlídek, jejich účel a obsah
 • lékařský posudek 
 • opravné prostředky

3. Nemoci z povolání

 • posuzování, uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

4. Hodnocení škody na zdraví vzniklé v souvislosti s nemocí z povolání

5. Pracovnělékařské služby a nemocenské pojištění

6. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.