SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A OSOBNÍ BANKROT V PRAXI ROKU 2022

Online školení Zobrazit větší
 • středa 15. června 2022 v 09:00 hod.
 • červen
 • Online
 • KLÍMOVÁ Růžena Ing.

Lektor:

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy. Působila např. jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí a také jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění.

Podrobný program školení:

2 150 Kč bez DPH(2 602 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Toto online školení pořádáme ve spolupráci se Svazem účetních Hradec Králové.

Datum konání:

15. června 2022

Časový harmonogram:

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy. Působila např. jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí a také jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění.

Informace k online školení:

Online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. K připojení se k tomuto online školení potřebujete mít nainstalovaný Zoom Client for meetings. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Tento software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Cíl školení:

Cílem semináře je procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v případě osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech.

Program školení:

1.Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
2. Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ 

  • čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci - § 317 OSŘ
  • daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
  • započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP
  • pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ

3. Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance – dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ
4. Srážky přednostní a nepřednostní
5. Pořadí srážek
6. Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
7. Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu 
8. Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
9. Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci
10. Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV
11. Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
12. Sankce při porušení povinností
13. Úroky z prodlení
14. Doručování exekučních titulů do datových schránek
15. Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně
16. Paušální náhrada nákladů při exekuci, její správné stanovení
17. Náhradní výživné
18. Chráněný účet
19. Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby 

  • podání návrhu na insolvenční řízení, zahájení insolvenčního řízení
  • usnesení o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz)
  • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
  • výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
  • povinnosti dlužníka

20. Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.