INTRASTAT V ROCE 2022 – VČETNĚ ZMĚN OD 1.1.2022 – ONLINE ŠKOLENÍ

Online školení Zobrazit větší
  • čtvrtek 3. února 2022 v 09:00 hod.
  • únor
  • Online
  • BÍLÝ J. a TRAKALOVÁ V.

Lektoři:

Mgr. Veronika TRAKALOVÁ

Ing. Jan BÍLÝ

Pracovníci Českého statistického úřadu.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

3. února 2022

Časový harmonogram:

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektoři:

Mgr. Veronika TRAKALOVÁ

Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Ing. Jan BÍLÝ

Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit se všemi změnami a novinkami ve vykazování Intrastatu v roce 2022, které vyplývají z nařízení EU a Rady č. 2152/2019 o evropských podnikových statistikách a jeho prováděcího nařízení Komise 1197/2020, kterým se stanoví technické specifikace.

Určeno především pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Využít ho tak mohou všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.  

Cíl školení:

Cílem semináře je seznámit se se změnai, které spočívají nejen v nové povinnosti uvádět DIČ partnera zemi původu na vývozu, ale také s řadou dalších novinek. Zvláštní pozornost bude věnována kódům povahy transakcí, které prošly výraznější obměnou. Na semináři budou uceleně a přehledně vyloženy ustanovení nového nařízení vlády, které bude účinné od 1. 1. 2022. V neposlední řadě budou účastníci semináře obeznámeni s problematikou zjednodušujícího hlášení (vykazování), které za splnění určitých podmínek umožňuje výraznější zjednodušení podávání hlášení Intrastatu. 

Seminář je vhodný jak pro ty, které s Intrastatem začínají nebo by brzy mohli začít, stejně tak pro získání odpovědí na otázky těch, kteří Intrastat již zajišťují. 

Účelem semináře je nejen umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, aby získali všechny potřebné informace a prameny k  vykazování údajů do IntrastatuSoučasně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Program školení:

1. Změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022
2. Nová terminologie
3. DIČ partnera a země původu ve směru vývozu
4. Referenční období
5. Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
6. Zjednodušené hlášení
7. Zboží sledované v Intrastatu
8. Zboží nesledované v Intrastatu
9. Způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
10. Obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným 
zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, nové kódy povahy transakcí, třístranný obchod a kombinovanou nomenklaturu zboží
11. Opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
12. Dobropisy
13. Informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, 
14. Požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby  
15. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků      

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.