VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V PRAXI ROKU 2023 - ONLINE ŠKOLENÍ

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V PRAXI ROKU 2023 - ONLINE ŠKOLENÍ Zobrazit větší
 • útery 20. června 2023 v 09:00 hod.
 • červen
 • Online
 • VANKEOVÁ Dana Ing.

Lektor:

Ing. Dana Vankeová

Certifikovaná účetní, zkušená lektorka.

Podrobný program školení:

2 149 Kč bez DPH(2 600 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

20. června 2023

Časový harmonogram:

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Dana Vankeová

Certifikovaná účetní, zkušená lektorka.

Informace k online školení:

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :) Online školení proběhne přes platformu Zoom. Hlavní pořádající agenturou je agentura Novatis Pardubice.

Zaměření školení:

Vnitropodnikové směrnice stanovují pravidla, organizaci, podmínky, povinnosti, odpovědnost a pravomoci v určitém oboru pracovní činnosti v návaznosti na příslušné zákony, vyhlášky a nařízení. Smyslem účetních směrnic je aplikovat zákonné předpisy (zákon o účetnictví , prováděcí vyhlášku pro podnikatele a České účetní standardy) na konkrétní podmínky v účetní jednotce. Vnitropodnikové směrnice jsou individuální předpis v každé účetní jednotce, které seznamují zaměstnance jednak s pravidly v každé účetní jednotce a také s jejich právy a povinnostmi jako zaměstnanců.


Cíl školení:

Cílem je seznámit účastníky s nejčastějšími směrnicemi v oblasti účetnictví a jejich nejdůležitějšími náležitostmi. 

Program online školení: 

1. Nejčastější druhy vnitropodnikových směrnic:

 • Systém zpracování účetnictví včetně účtového rozvrhu, oběhu účetních dokladů a jejich archivace z hlediska účetnictví i zákona o dani z přidané hodnoty
 • Pravomoci a podpisové vzory - podpisový řád
 • Dlouhodobý majetek, odpisový plán
 • Zásoby
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Kurzové rozdíly, cizí měny
 • Inventarizace a účetní závěrka
 • Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad
 • Pokladna

2. Náležitosti vnitropodnikových směrnic
3. Obsah jednotlivých směrnic
4. Pravidelná revize směrnic
5. Nejčastější chyby při sestavování vnitropodnikových směrnic

Další informace:

Účastníci školení obdrží podkladové materiály.