TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Z POHLEDU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2022

Školící místnost Iota Zobrazit větší
 • středa 3. listopadu 2021 v 08:30 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • SOUČKOVÁ Ilona Ing.

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Patří k předním odborníkům v dané problematice.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

3. listopadu 2021

Časový harmonogram:

8.00 –  8.30 – prezence účastníků

8.30 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Dlouhodobě působila ve vedoucí pozici na Generálním finančním ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí. 

Komu je školení určeno a další informace:

Určeno pro pracovníky ekonomických a technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2022. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Program školení:

Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2022.

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
 • Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
 • Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
 • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních
 • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • Rekonstrukce, modernizace
 • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu

Pozornost bude také věnována posledním legislativním změnám účinným v roce 2020 a 2021 a jejich důsledkům v souvislosti s daným tematickým zaměřením.

 • Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
 • Nové zavedení mimořádných odpisů majetku
 • Zkrácený finanční leasing
 • Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky

Výklad je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.