OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Z POHLEDU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ

Školící místnost Iota Zobrazit větší
 • útery 1. listopadu 2022 v 08:30 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • SOUČKOVÁ Ilona Ing.

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Patří k předním odborníkům v dané problematice.

Podrobný program školení:

2 000 Kč bez DPH(2 420 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

1. listopadu 2022

Časový harmonogram:

8.00 –  8.30 – prezence účastníků

8.30 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Dlouhodobě působila ve vedoucí pozici na Generálním finančním ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí. 

Komu je školení určeno a další informace:

Určeno pro pracovníky ekonomických a technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2022 a 2023. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Program školení:

Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2022 a 2023.

   • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
   • Definice opravy hmotného majetku
   • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
   • Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
   • Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
   • Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
   • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
   • Technické zhodnocení na majetku odpisovaného mimořádnými odpisy, technické zhodnocení na nemovité kulturní památce
   • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
   • Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
   • Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví
   • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
   • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
   • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
   • Rekonstrukce, modernizace
   • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
   • Technické zhodnocení nehmotného majetku – režim před a po novele ZDP č. 609/2020 Sb.
   • Judikatura Nejvyššího správního soudu

                   Mimořádná pozornost bude věnována legislativním změnám dle zákona č. 609/2020 Sb. a jejich důsledkům v souvislosti s daným tematickým zaměřením.

                    • Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
                    • Nové zavedení mimořádných odpisů majetku
                    • Zkrácený finanční leasing
                    • Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky

                   Další informace:

                   Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                   Místo konání:

                   Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

                   OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.