PROBLEMATIKA OBCHODU A SLUŽEB V RÁMCI EU S DŮRAZEM NA UPLATNĚNÍ DPH A ÚČTOVÁNÍ

Online Zobrazit větší
 • útery 30. srpna 2022 v 08:30 hod.
 • srpen
 • Online
 • ZDRAŽIL Vladimír Ing.

Lektor:

Ing. Vladimír ZDRAŽIL

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další.

Podrobný program školení:

1 900 Kč bez DPH(2 299 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

30. srpna 2022

Časový harmonogram:

8.30 – cca 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Vladimír ZDRAŽIL

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další.

Informace k online školení:

Toto online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. K připojení se k tomuto online školení potřebujete mít nainstalovaný Zoom Client for meetings. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Tento software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Hlavním pořadatelem tohoto online školení je vzdělávací agentura Novatis.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno především pro účetní a pracovníky oddělení obchodu a služeb v rámci EU.

Cíl školení:

Problematika obchodu a služeb v rámci EU s důrazem na uplatnění DPH a účtování. S ohledem na fakt, že plátci orientovaní na zahraničních trhy včetně EU mají často na svém výstupu osvobozeno s nárokem na odpočet či přenesenou daňovou povinnost, tak jim často vychází v přiznání k DPH nadměrný odpočet. Je tudíž přirozené, že se stávají předmětem kontrol správce daně. Bude kladen důraz na správné a obhajitelné uplatnění DPH včetně časových souvislosti a účtování včetně tvorby opravných položek, důsledků inventarizace atd.

Program školení: 

1. Dodání zboží do jiného členského státu

  • důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 64
  • stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození
  • řetězové obchody – jak je odhalit a nastavit s cílem zajištění osvobození dle paragrafu 64
  • konsignační sklady, obsah smlouvy a navázání evidence DPH a účetnictví
  • prodeje do EU přes e-shopy, případně elektronická rozhraní s důrazem na prodej zboží na dálku
  • účtování dodání zboží do jiného členského státu
  • pohledávky za odběrateli v účetnictví
  • specifika dodání zboží s instalací a montáží

2. Pořízení zboží z jiného členského státu

  • povinnost přiznat DPH včetně časových souvislostí
  • přepočet měn pro potřeby DPH a pro potřeby účetnictví
  • pozdě či případně brzy přijaté faktury, jak s nimi naložit pro potřeby správného uplatnění DPH

3. Poskytnuté služby do EU

  • uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv vůči obchodním partnerům v EU
  • služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH
  • místo uskutečnění zdanitelného plnění s ohledem na zařazení do paragrafu 9 či 10 ZDPH
  • prováděcí nařízení směrnice EU a jeho vypovídací schopnost pro kvalifikaci smluvního závazku a typu plnění
  • vykazování v přiznání k DPH, souhrnném hlášení a účtování služeb

4. Přijaté služby z EU

  • časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň
  • uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení
  • dlouhodobé smlouvy – doporučení ohledně stanovení DUZP, účtování přijatých služeb z EU, kurzy v účetnictví atd.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.