ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ČR PO NOVELE ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH

Školící místnost Zobrazit větší
 • pátek 17. prosince 2021 v 09:00 hod.
 • prosinec
 • Olomouc
 • VYŠKOVSKÁ M. Mgr.

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

17. prosince 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty; autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat“ a řady odborných článků; spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“.

Cíl semináře:

Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i dopadům home-office zaměstnanců v zahraničí jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se m.j. zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů. Po výkladu pravidel budou následovat průřezové případové studie.

Program školení: 

1. Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
2. Získání formuláře A1
3. Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu z pohledu sociálního zabezpečení

 • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele

4. Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU

 • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,
 • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,
 • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele,
 • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,
 • zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice

5. Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu a dopady na zdanění daňových nerezidentů
6. Rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení
7. Zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne)

 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti

8. Výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021

 • nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů

9. Roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů
10. Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.