MĚSÍČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Školící místnost Zobrazit větší
 • čtvrtek 4. listopadu 2021 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • NOVOTNÁ Květoslava

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

4. listopadu 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Komu je školení určeno:

Určeno účetním, fakturantům, administrativním pracovníkům, asistentkám a vedoucím pracovníkům.

Program školení:

1. Co je třeba po skončení kalendářního měsíce prověřit a zkontrolovat aneb co nedělám správně
  • Mám zaúčtované všechny účetní doklady, všechny účetní případy?
  • Nákup majetku je zaúčtován, ale majetek ještě nebyl dodán?
  • Majetek byl nesprávně oceněn, vedlejší pořizovací náklady jsou nesprávně v nákladech?
  • Majetek byl vyřazen, ale vyřazení není zaúčtované (nebo naopak)
  • Majetek se odpisuje, ale nebyl dosud zařazen do užívání
  • Majetek byl do užívání zařazen, ale ve skutečnosti se nepoužívá Inventurní rozdíly nejsou správně zaúčtovány
2. Správné účtování materiálu přímého, režijního nebo na zakázku
  • Nákup a prodej zboží, obchodní marže
  • Správné nastavení norem, přirozených úbytků zásob
  • Které rozdíly lze kompenzovat
3. Zápočty pohledávek, závazků, dobropisů
  • Průběžná dokladová inventarizace pohledávek a závazků v praxi – souhlasí saldokonto
  • Vymáhat pohledávky, kontrolovat problémové dodavatele a odběratele
4. Nesprávný zůstatek hotovost – záporný nebo nereálně vysoký
  • Peníze nahrazovány stvrzenkami nebo úpisy
5. Nevedení analytických běžných, kontokorentních, spořících a úvěrových účtů
  • Půjčky, zápůjčky – od koho, komu
  • Zálohy a závdavky – od koho, komu
  • Úroky z prodlení, jiné sankce z obchodně závazkových vztahů
6. Odpovědnost za vedení účetnictví, péče řádného hospodáře
  • Kontrola záznamní povinnosti DPH
  • Cestovní náhrady a vyúčtování služebních cest
  • Komunikace s úřady, sankce a jak se jim vyhnout (chyby v účetnictví, nesprávná výše daně z příjmů, chybný postup u DPH)
  • Využití daňové informační schránky k průběžné dokladové inventarizaci
7. Měsíční rozvaha a výkaz zisků a ztrát, úpravy základu daně a odhad daňové povinnosti
8. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

  Místo konání:

  Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

  OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.