CELNÍ KODEX A CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2023

Online školení Zobrazit větší
 • pondělí 6. března 2023 v 08:30 hod.
 • březen
 • Online
 • REINOHA Marek

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Podrobný program školení:

1 850 Kč bez DPH(2 239 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

6. března 2023

Časový harmonogram: 

8.30 – cca 13.00 – odborný program

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v internetovém prohlížeči. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Školení je určeno dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem.

Program školení:

1. Uvedení do problematiky celních předpisů

  • účel
  • základní celní předpisy
  • základní pojmy

2. Celní hodnota zboží

  • pravidla celního hodnocení
  • vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
  • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
  • praktické příklady

3. Původ zboží

  • preferenční a nepreferenční

4. Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu

  • vstup zboží na celní území Společenství
  • předložení zboží k celnímu řízení
  • souhrnná celní prohlášení
  • dočasné uskladnění zboží

5. Propuštění zboží do celního režimu

  • deklarant a zastupování v celním řízení
  • formy celních prohlášení
  • doklady nutné k celnímu řízení
  • kontrola zboží
  • rozhodnutí v celním řízení apod.

6. Celní režimy

  • druhy celních režimů
  • podmínky propuštění
  • formy celních prohlášení

7. Doklady nutné k celnímu řízení

  • zjednodušené postupy v celním řízení.

8. Celní dluh

  • vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
  • ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).
  • zajištění celního dluhu.

9. Celní přestupky a celní delikty

  • skutkové podstaty
  • sankce

10. Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ

11. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.