CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2022 A BREXIT

Školící místnost Zobrazit větší
 • útery 7. prosince 2021 v 09:00 hod.
 • prosinec
 • Olomouc
 • REINOHA Marek

 • Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

7. prosince 2021

Časový harmonogram: 

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem.

Program školení:

Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu. 

1. Uvedení do problematiky celních předpisů:

  • účel
  • základní celní předpisy
  • základní pojmy

2. Celní hodnota zboží

  • pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
  • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
  • praktické příklady 

3. Původ zboží

  • nepreferenční
  • preferenční

4. Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:

  • vstup zboží na celní území Společenství
  • předložení zboží k celnímu řízení
  • souhrnná celní prohlášení
  • dočasné uskladnění zboží

5. Propuštění zboží do celního režimu:

  • deklarant a zastupování v celním řízení
  • formy celních prohlášení
  • doklady nutné k celnímu řízení
  • kontrola zboží
  • rozhodnutí v celním řízení 
  • apod.

6. Celní režimy:

  • druhy celních režimů
  • podmínky propuštění
  • formy celních prohlášení

7. Doklady nutné k celnímu řízení

8. Zjednodušené postupy v celním řízení

9. Celní dluh:

  • vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
  • ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)

10. Zajištění celního dluhu

11. Celní přestupky a celní delikty:

  • skutkové podstaty
  • sankce

12. Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ

13. Obchod s Velkou Británií po změnách od 1.ledna 2021

14. Změny ve vykazování statistiky Intrastat v roce 2021

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.