PERSONÁLNÍ CONTROLLING ANEB LIDSKÉ ZDROJE POD KONTROLOU

Školící místnost Lambda Zobrazit větší
 • pondělí 6. prosince 2021 v 09:00 hod.
 • prosinec
 • Olomouc
 • BRÁZDOVÁ Zdeňka PhDr.

Lektor:

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ

Certifikovaná lektorka a konzultanta v oblasti managementu a lidských zdrojů, má bohaté zkušenosti z realizace projektů vzdělávání zaměstnanců a z konzultační činnosti v oblasti HR.

Podrobný program školení:

2 200 Kč bez DPH(2 662 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

6. prosince 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ

Certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti managementu a lidských zdrojů, má bohaté zkušenosti z realizace projektů vzdělávání zaměstnanců a z konzultační činnosti v oblasti HR v mnoha firmách a institucích v ČR a SR, včetně zahraničních firem. Věnuje se také implementaci a zdokonalování systému řízení lidských zdrojů ve firmách a organizacích včetně jejich aplikace v systémech řízení jakosti dle norem ISO 9000.

Co je to personální controlling:

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu a řízení lidských zdrojů. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Jeho cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. K hlavním úkolům personálního controllingu patří konkretizace krátkodobých i dlouhodobých cílů řízení lidských zdrojů, získávání a analýza personálních dat a hodnocení výsledků personálního řízení a personálních opatření.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen personalistům, HR manažerům, vedoucím pracovníkům,majitelům firem a dalším specialistům, kteří se ve své praxi zabývají lidskými zdroji.

Cíle semináře:

Cílem semináře je předat účastníkům praktické dovednosti s personálním controllingem. Po absolvování semináře účastníci budou:

  • chápat pojem „personální controlling“
  • ovládat východiska personálního controllingu
  • vědět, jaké nástroje personálního controllingu lze použít 
  • umět stanovit měřitelné ukazatele nosných personálních procesů

Program:

  1. Obsah pojmu „personální controlling“. Pojetí personálního controllingu ve vazbě na konkrétní specifika firmy.

  2. Východiska personálního controllingu.

  3. Vliv personálního controllingu na posílení strategického významu managementu lidských zdrojů, na posílení postavení  personálního (HR) útvaru v rámci řízení firmy.

  4. Nástroje personálního controllingu ve vazbě na systém managementu lidských zdrojů.

  5. Měřitelné ukazatele nosných personálních procesů, jak je nastavit a vyhodnocovat, jak je propojit výstupy a jak s výstupy pracovat směrem k praktickým opatřením v managementu lidských zdrojů

  6. Řešení praktických problémů týkajících se personálního controllingu, diskuse, výměna zkušeností.

         Další informace:

         Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. 

         Místo konání:

         Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

         OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.