AKTUALITY PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXE

Online školení Zobrazit větší
 • útery 25. května 2021 v 09:00 hod.
 • květen
 • Online
 • PODRAZIL Petr JUDr., Ph.D.

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Podrobný program školení:

1 500 Kč bez DPH(1 815 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

25. května 2021

Časový harmonogram:

9.00 – cca 13.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Program školení:

  Máte obavy ze sjednávání kratších úvazků? Věděli jste, že Česká republika patří k zemích s nejnižším podílem zaměstnanců pracujících na kratší úvazek? Jaké důsledky má sjednání kratšího úvazku? Co máme očekávat od sdíleného pracovního místa? Je sdílené pracovní místo prakticky využitelné, nebo je lepší využít paralelních kratších úvazků? Věděli jste, že spokojenost zaměstnance a jeho loajalita k zaměstnavateli se odvíjí od možnosti skloubení pracovního a osobního života zaměstnance? Jaké jsou moderní trendy v pracovním právu? Co představuje politika tzv. flexicurity? Jak efektivně rozvrhovat pracovní dobu, aby co nejlépe odrážela provozní potřeby zaměstnavatele při respektu osobních zájmů zaměstnance? Věděli jste, že byl předložen návrh novely o home-office? Jaké změny nás pravděpodobně u home-office očekávají? Jak plánovat dovolenou? Co se stane, pokud se zaměstnanci změní pracovní úvazek v průběhu roku? Jak spočítat dovolenou, abych věděl(a), na co mám nárok/abych uměl(a) zdůvodnit zaměstnanci, proč mu vznikla dovolená ve výši, kterou uvádí počítačový program? Co mám poradit zaměstnankyni, která odchází na mateřskou dovolenou, ohledně čerpání dovolené?

  Okruhy probíraných otázek: 

  • pracovní doba
  • kratší pracovní úvazky
  • sdílené pracovní místo
  • home-office
  • dovolená v hodinách
  • aktuální judikatura k tématu
  • a další...


  To vše a mnohem víc s Vámi rád probere Petr Podrazil, odborný asistent a garant pracovního práva na PF UP v Olomouci. Seminář je určen všem personalistům, zaměstnavatelům, zaměstnancům a nadšencům pracovního práva!

                               Další informace:

                               Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.