WHISTLEBLOWING ANEB OCHRANA OZNAMOVATELŮ – NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Online školení Zobrazit větší
 • pondělí 7. listopadu 2022 v 08:30 hod.
 • listopad
 • Online
 • PODRAZIL Petr JUDr., Ph.D.

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Podrobný program školení:

1 900 Kč bez DPH(2 299 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

7. listopadu 2022

Časový harmonogram:

8.30 – cca 12.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikovým právníkům a dalším zaměstnancům, kteří budou mít problematiku ochrany zaměstnanců na starosti.

Program školení:

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají podle Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie také všichni zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Tato směrnice EU nabyla účinnosti dne 17.12.2021 a od toho dne je závazná i pro české firmy a úřady.

  Seminář provede posluchače praktickými otázkami spojenými s novou právní úpravou ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowing). Detailní pozornost bude věnována procesu implementace uvnitř subjektů (zaměstnavatelů), včetně nezbytné změny vnitřních předpisů. Rozebrán bude rovněž proces výběru řešitele oznámení a úpravy jeho smluvního vztahu k zaměstnavateli.

  1. Přehled právní úpravy a její cíle (česká a evropská regulace)
  2. Povinné subjekty (práva a povinnosti)
  3. Implementace oznamovacích systémů
  4. Řešitel oznámení a jeho právní postavení
  5. Adaptace vnitřních předpisů
  6. Potřebné dokumenty
  7. Ochrana oznamovatele
  8. Odvetná opatření
  9. Kontrola povinných subjektů, přestupky a správní delikty

                     Další informace:

                     Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.