PRACOVNĚPRÁVNÍ MANUÁL – JAK SE VYVAROVAT CHYB V PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXI

Online školení Zobrazit větší
 • čtvrtek 26. května 2022 v 09:00 hod.
 • květen
 • Online
 • BUKOVJAN Petr JUDr.

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista  v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

26. května 2022

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – připojení účastníků k online školení

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený a oblíbený lektor.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu ústně prostřednictvím mikrofonu ve vašem počítači. Účastníci minimálně 48 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. 

Program školení:

Školení pro personalisty, HR manažery, vedoucí pracovníky a všechny, které zajímají aktuality, novinky a problémy v pracovním právu. Program školen bude průběžně aktualizován dle stavu vývoje legislativy.

1. Aktuality z pracovněprávní legislativy 

  • příprava implementační novely zákoníku práce ve vazbě na evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách
  • novela zákona o pedagogických pracovnících (včetně pracovních poměrů na dobu určitou)
  • další aktuality dle vývoje legislativy.


2. Vybrané otázky odměňování zaměstnanců

  • složky mzdy a platu a jejich zohlednění co do nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • odměňování práce přesčas (kdy příplatek a kdy náhradní volno; sjednání mzdy a stanovení platu s přihlédnutím k práci přesčas)
  • odměňování práce ve svátek (kdy náhradní volno a kdy příplatek; benefit v podobě tzv. placeného svátku)
  • kompenzace práce v noční době, v sobotu a v neděli
  • splatnost mzdy a platu vs. výplatní termín atd.


3. Náhrada mzdy při překážkách v práci a v souvislosti s dovolenou

  • povaha překážky a výše náhrady
  • kdy zaměstnavatel platí, kdy je mu refundováno a kdy neposkytuje nic
  • vrácení náhrady mzdy či platu za přečerpanou dovolenou
  • odstupné  kdy se poskytuje a v jaké výši; výpočet průměrného výdělku a rozhodné období
  • vrácení odstupného
  • informační povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce a OSSZ.


4. Některé další otázky z pracovněprávní praxe

  • obsah a načasování vstupní lékařské prohlídky
  • pracovní poměr na dobu určitou a jeho změny
  • pružné rozvržení pracovní doby a překážky v práci
  • dovolená v polovině kalendářního roku a její (ne)čerpání
  • aktuální otázky zaměstnávání cizinců atd.


5. Soudní judikatura a stanoviska

  • čerpání dovolené ve svátek
  • neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
  • nadbytečnost zaměstnance apod.