ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ, POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ

Školící místnost Zobrazit větší
 • pondělí 24. dubna 2023 v 09:00 hod.
 • duben
 • Olomouc
 • VYŠKOVSKÁ M. Mgr.

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

Podrobný program školení:

2 200 Kč bez DPH(2 662 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

24. dubna 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty; autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat“ a řady odborných článků; spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“.

Cíl semináře:

Problematika zaměstnávání cizinců je stále aktuální, proto se tento seminář zaměřuje na všechny související oblasti, od shrnutí základních povinností podle imigračního a pracovního práva až po podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Rozebereme i zahraniční home-office ze všech pohledů. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska.

Cílem semináře je přehledně vysvětlit všechny oblasti zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, a to od cizineckého a pracovního práva, přes pojištění po zdanění zaměstnanců v ČR či v zahraničí. To vše za použití příkladů vycházejících z praxe.

Program školení: 

1. Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

2. Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

3. Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,

4. Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.

5. Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

6. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně – progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

7. Vyslání zaměstnanců z ČR

 • směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené atd.)
 • notifikační povinnosti
 • cestovní náhrady
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění – dopady progresivního zdanění

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.