VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z ČR DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU A EHP NEJEN VE SVĚTLE NOVELIZOVANÉ SMĚRNICE

Školící místnost Zobrazit větší
 • středa 10. listopadu 2021 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • VYŠKOVSKÁ M. Mgr.

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

10. listopadu 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty; autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat“ a řady odborných článků; spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“.

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na vysvětlení povinností zaměstnavatele při vysílání pracovníků do členských států EU na pracovní cesty, a to nejen ve světle novelizované směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která značně rozšířila povinnosti zaměstnavatelů a zkomplikovala vysílání zaměstnanců do jiných členských států. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU. Budou poskytnuty i informace o dopadech Brexitu.

Program školení: 

1. Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů

 • evropské právo,
 • pracovní právo,
 • daňové právo,
 • právo sociálního zabezpečení.

2. Pracovní cesta a vyslání

 • nárok na cestovní náhrady,
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
 • místo výkonu práce v zahraničí.

3. Volny pohyb služeb a jeho limity

 • co je to volný pohyb služeb,
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

4. Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci směrnice

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
 • povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání,
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

5. Notifikace ve státě vyslání – příklady z jednotlivých států

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností.

6. Sociální zabezpečení a vyslání

 • vyslání,
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • souběžně vykonávaná činnost,
 • výjimka,
 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?). 

7. Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele

 • kdy vzniká stálá provozovna,
 • povinnosti při vzniku stálé provozovny,
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

8. Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

9. Související daňové povinnosti v České republice

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.
 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.