DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ V ROCE 2023

Školící místnost Zobrazit větší
  • pátek 9. prosince 2022 v 09:00 hod.
  • prosinec
  • Olomouc
  • REINOHA Marek

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Podrobný program školení:

2 000 Kč bez DPH(2 420 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

9. prosince 2022

Časový harmonogram: 

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 13.45 – odborný program

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno zejména pracovníků pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. 

Program školení:

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po posledních změnách. 

DPH při vývozu zboží:

1. Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů.
2. Definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH.
3. Definice vývozce dle celních předpisů.
4. Základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží.
5. DUZP při vývozu zboží.
6. Daňové doklady při vývozu zboží.
7. Podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu.
8. Složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.  
9. Příklady obchodních transakcí.
10. Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků.

DPH při dovozu zboží:

11. Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů.
12. Definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH.
13. Definice deklaranta dle celních předpisů.
14. Celní hodnota při dovozu zboží.
15. Základ daně při dovozu zboží.
16. Datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení.
17. Daňové doklady při dovozu zboží.
18. Osvobození dovozu zboží od cla a od DPH.
19. Oprava základu daně při dovozu zboží.
20. Složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. 
21. Příklady obchodních transakcí  .
22. Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. 

Místo konání

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.