DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET V PODMÍNKÁCH ROKU 2023

Školící místnost Zobrazit větší
 • pátek 25. listopadu 2022 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • KOŠNAR Michael JUDr.

Lektor:

JUDr. Michael KOŠNAR

Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce.

Podrobný program školení:

1 900 Kč bez DPH(2 299 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

25. listopadu 2022

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 - cca 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Michael KOŠNAR

Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Rovněž se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi. Lektor se významně podílel na přípravě legislativních předpisů týkajících se dovolené.

Cíl školení:

Cílem školení je na praktických příkladech vysvětlit úpravu dovolené s důrazem na poslední změny. Výklad tedy bude zacílen i na složitější situace spojené například s čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené, atypickými pracovními režimy či změnou úvazku zaměstnance v průběhu roku. Program bude průběžně aktualizován dle stavu vývoje legislativy.

Program školení:

   1. Univerzální postup pro určení výše dovolené (rovnoměrné/nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, částečný/plný úvazek, dobav určitá atd.)
   2. Vliv překážek v práci na výši dovolené a její čerpání (karanténa, sick days, neplacené volno, rodičovská a mateřská dovolená, překážky na straně zaměstnavatele, DPN atd.)
   3. Výpočet dovolené při změně úvazku nebo výměry dovolené během roku (možné postupy, výhody/nevýhody)
   4. Vliv práce přesčas a tzv. nadúvazkové práce na dovolenou
   5. Převod dovolené do následujícího roku na žádost zaměstnance (kolik hodin dovolené lze max. převést, další podmínky převodu)
   6. Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené (vysvětlení postupu na příkladech, (ne)výhodnost čerpání dovolené)
   7. Čerpání dovolené v části směny (zákonné podmínky, zvláštnosti u pružného rozvržení pracovní doby, možný postup na konci roku)
   8. Svátek a čerpání dovolené (kdy se dovolená započte, a kdy nikoliv?)
   9. Výměra dovolené a její prodloužení (způsob prodloužení, načasování, alternativy)
   10. Specifika dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby, homeworkingem atd.
   11. Kdy lze dovolenou krátit a v jakém rozsahu (postup při různě dlouhých směnách apod.)
   12. Zálohové čerpání dovolené, postup při přečerpání dovolené
   13. Proplácení dovolené při skončení pracovního poměru
   14. Dodatková dovolená

                              Další informace:

                              Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                              Místo konání:

                              Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

                              OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.