DOVOLENÁ – NOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI VÝKLADEM JEJÍHO AUTORA

Školící místnost Zobrazit větší
 • čtvrtek 25. listopadu 2021 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • KOŠNAR Michael JUDr.

Lektor:

JUDr. Michael KOŠNAR

Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

25. listopadu 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 - cca 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Michael KOŠNAR

Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Rovněž se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi. 

Cíl školení:

Cílem školení je na praktických příkladech vysvětlit úpravu dovolené s důrazem na změny účinné od 1. 1. 2021 a navazující výkladové a aplikační problémy, se kterými se již v praxi setkáváme. Výklad tedy bude zacílen i na složitější situace spojené například s čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené, atypickými pracovními režimy či změnou úvazku zaměstnance v průběhu roku.

Program školení:

  1. Univerzální postup pro určení dovolené (částečný/plný úvazek, rovnoměrné/nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, trvání pracovního poměru po část roku…)
  2. Vliv překážek v práci na výši dovolené a její čerpání (karanténa, ošetřování/péče o dítě, sick days, neplacené volno, rodičovská a mateřská dovolená, překážky na straně zaměstnavatele, DPN atd.)
  3. Výpočet dovolené při změně úvazku v průběhu roku, příp. změně výměry dovolené (možné postupy, výhody/nevýhody)
  4. Výměra dovolené a její prodloužení
  5. Práce přesčas a dovolená (skryté přesčasy)
  6. Převod dovolené do následujícího roku na žádost zaměstnance (kolik hodin dovolené lze max. převést, další zákonné podmínky převodu, podoba žádosti zaměstnance, určení převedené dovolené k čerpání do 30. 6.)
  7. Kolik hodin dovolené určit zaměstnankyni k čerpání po skončení mateřské dovolené? (vysvětlení postupu na různých modelových příkladech, (ne)výhodnost takovéhoto čerpání dovolené)
  8. Jak na čerpání dovolené jen v části směny? (zákonné podmínky, zvláštnosti u pružného rozvržení pracovní doby, možný postup na konci roku)
  9. Svátek a čerpání dovolené (kdy se dovolená započte, a kdy nikoliv?)
  10. Specifika dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby, homeworkingem atd.
  11. Kdy lze dovolenou krátit a v jakém rozsahu? (postup při různě dlouhých směnách apod.)
  12. Jak nadále pracovat se starou dovolenou z roku 2020? Je možný přepočet? (výklad přechodného ustanovení k novele ZP)
  13. Zálohové čerpání dovolené a postup při přečerpání dovolené
  14. Proplácení dovolené při skončení pracovního poměru
  15. Koncepční změny u dodatkové dovolené (odlišný zápočet náhradních dob…)

                Další informace:

                Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                Místo konání:

                Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

                OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.