VEDENÍ POKLADNY, POKLADNÍ DOKLADY A EET V ROCE 2020 (AKREDITOVÁNO MV ČR)

Školící místnost Éta Zobrazit větší
 • čtvrtek 5. listopadu 2020 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • NOVOTNÁ Květoslava

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňový poradce – Brno, majitelka firmy NOVEKO poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Podrobný program školení:

1 700 Kč bez DPH(2 057 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 1 954 Kč 309 Kč
4 1 851 Kč 823 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR - ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-150/2018

Datum konání:

5.11.2020

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 13.45 – odborný program

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňový poradce – Brno, majitelka firmy NOVEKO poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Cíl školení:

Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou vedení pokladny a pokladních dokladů při vedení účetnictví. Smyslem školení je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti týkající se praktické činnosti vedení podnikové pokladny, otázek spojených s vystavováním, účtováním a oběhem pokladních dokladů v návaznosti na účetnictví, daňovou problematiku a nově ve vztahu k GDPR a EET. Dále upozornit na význam vnitřních předpisů zabezpečujících bezproblémový chod pokladny.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno pokladním, pracovníkům přijímajícím tržby v hotovosti, vedoucím pracovníkům, účetním a vedoucím pracovníkům. Školení je vhodné pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní.

Program školení:

 1. Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace
  • organizační struktura účetní jednotky
  • druhy pokladních dokladů
  • oběh účetních dokladů
  • podpisové vzory
 1. Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost – změny na základě „Daňového balíčku“ 
  • pro potřeby účetní jednotky
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
  • nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET
 1. Jak vést pokladní knihu
  • ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC
  • obraty, zůstatky, protokolární předávání
 1. Valutová pokladna
  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest
 1. Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
 2. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
 3. Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
 4. Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
 5. Pokladna v daňové evidenci
 6. Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
 7. Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
 8. Zákon o elektronické evidenci tržeb
 9. Nové náležitosti účtenek a další
 10. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.