NOVÝ ZÁKON O ODPADECH – APLIKAČNÍ PRAXE OD 1.1.2022

Školící místnost Zobrazit větší
 • čtvrtek 10. listopadu 2022 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Olomouc
 • DVOŘÁKOVÁ Hana JUDr.

Lektor:

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA

Působí na Ministerstvu životního prostředí jako ředitelka na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Podílela se na přípravě nové legislativy.

Podrobný program školení:

2 000 Kč bez DPH(2 420 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

10. listopadu 2022

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA

Působí na Ministerstvu životního prostředí jako ředitelka na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Podílela se na přípravě nové legislativy a je zkušební komisařkou pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy.

Program:

 1. Nová právní úprava odpadového hospodářství – zákony a prováděcí předpisy
 2. Základní vymezení působnosti zákona o odpadech
 3. Původce odpadu, odpad, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu
 4. Obecné povinnosti při nakládání s odpady
 5. Obec jako původce odpadu a její povinnosti
 6. Školní sběr
 7. Jednotlivé způsoby nakládání
 8. Obecní systém
 9. Povinnosti osob při nakládání s komunálním odpadem
 10. Nakládání s vybranými druhy odpadů
 11. Průběžná evidence a ohlašování odpadů
 12. Správní činnost ve veřejné správě (rozhodnutí, závazná stanoviska, atd.)
 13. Opatření k nápravě a přestupky
 14. Další související problematika a příklady z praxe

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.