ÚČETNÍ SPECIÁL – IFRS (MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ)

Online školení Zobrazit větší
  • středa 30. června 2021 v 09:00 hod.
  • červen
  • Online
  • STROUHAL J. Prof. Ing. Ph.D.

Lektor:

Prof. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D.

ŠKODA AUTO vysoká škola, president Asociace profesních účetních, autor odborných publikací z účetní a finanční oblasti, zkušený lektor.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání: 

30. června 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – připojení účastníků k online školení

9.00 – cca 13.45 – odborný program

Lektor:

Prof. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (2003), a to oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. V prosinci 2012 se úspěšně habilitoval a od ledna 2013 byl docentem VŠE v Praze, v květnu 2016 byl jmenován profesorem. Mimo vysokoškolských pedagogicko-vědeckých aktivit se dále věnuje konsultační činnosti (oblast účetnictví malých a středních podniků, oceňování cenných papírů, zajišťovací účetnictví, finanční analýzy) a dále je presidentem Komory certifikovaných účetních České republiky. V rámci systému certifikace účetní profese (ICÚ Praha) je zkušebním komisařem modulu Finanční řízení a recenzentem modulu Manažerské finance. V letech 2007 – 2009 byl zároveň členem Komitétu pro vzdělávání a certifikaci účetních v ČR. Nyní působí na ŠKODA AUTO vysoká škola, je presidentem Asociace profesních účetních a autorem mnoha desítek odborných článků a publikací z účetní a finanční oblasti.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 48 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Cíl školení:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se základními rozdíly ve výkaznictví jednotlivých účetních kategorií dle českých pravidel a dle IFRS. Výklad je propojen s řešením jednotlivých aplikačních příkladů na diskutovanou problematiku.

Program školení:

  1. Výkaznictví hmotných aktiv (pozemky, budovy a zařízení, investice do nemovitých věcí, leasingy, snížení hodnoty aktiv) – standardy IAS 16, IAS 40, IFRS 16, IAS 38
  2. Výkaznictví zásob – standard IAS 1
  3. Výkaznictví finančních nástrojů (cenné papíry, pohledávky a závazky) a rezerv – standardy IAS 32, IFRS 7, IFRS 9, IAS 37
  4. Účetní závěrka – standardy IAS 1, IAS 7, IAS 10, IAS 12, IAS 21, IAS 33

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.