Zajímavosti a novinky

Zmatky kolem EET nekončí. Ministr stahuje navrhované výjimky z e-tržeb

Schválení finální podoby zákona o elektronické evidenci tržeb provázejí zmatky. Sami autoři pozměňovacích návrhů do poslední chvíle nevědí, co vlastně navrhnou a od čeho upustí. Kromě nejednotného postoje vládních stran je tu pak ještě opozice, která se pokusí celý projekt e-účtenek torpédovat.
Číst více

Novela zákona o specifických zdravotních službách od 1.1.2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách (Zákon č. 373/2011 Sb.) upřesňuje stávající ustanovení zákona týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení. Změny se dotýkají také asistované reprodukce, změny pohlaví nebo posudkové péče u pracovně-lékařských služeb.
Číst více

Zkušební režim EET začíná

Od 1. listopadu podnikatelé zkouší nanečisto elektronicky evidovat. Ověří si tak, že jejich zařízení správně funguje a mají čas na vyřešení případných problémů. Abyste se mohli do zkušebního režimu zapojit, potřebujete funkční EET pokladnu. To znamená, že už v ní musíte mít nainstalovaný EET certifikát. Pokud ho ještě nemáte, podívejte se na návod, jak ho získat.
Číst více

Pravidla pro vykazování údajů Intrastatu - přepočet z cizí měny

V souvislosti se změnou celního zákona č. 242/2016 Sb. a vydáním nařízení vlády č. 244/2016 Sb., dochází ke změně používaného kurzu, a to z kurzu celního na kurz v rámci DPH. Nově budou zpravodajské jednotky pro přepočet cizí měny používat kurz platný ke dni vzniku povinnosti přiznat DPH nebo uskutečnění plnění dle zákona o DPH. V důsledku toho bude kurz pro přepočet stejný jako pro výpočet DPH.
Číst více

Nejvýznamnější změny v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon vychází ze tří evropských směrnic z roku 2014 a jeho snahou je docílit snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení, zvýšení flexibility zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a ulehčení přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám.
Číst více

Registr smluv je pro podnikatele důležitým informačním zdrojem

Od 1. července letošního roku musejí být v registru smluv zveřejňovány všechny soukromoprávní smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH, jejichž jednou smluvní stranou je například obec. Smlouvy podléhající povinnosti zveřejnění v registru smluv musejí být uzavřeny písemně. Především drobní podnikatelé musejí této povinnosti přizpůsobit způsob objednávání jejich služeb nebo zboží. Pokud povinně uveřejňovaná smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, bude zrušena od počátku.
Číst více

Etržby se blíží - Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.
Číst více

Registr smluv: lhůta pro zveřejnění

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Víte však jaká je lhůta pro zveřejnění smluv?
Číst více

Dováží vaše firmy ze zahraničí? Týká se vás nový Celní kodex EU!

Od května platí nový Celní kodex EU, který se týká i Česka. Ten mění pravidla pro veškeré zboží, které překročí hranice EU, a zároveň zavádí elektronickou komunikaci. Další klíčovou změnou je požadavek, aby prakticky veškerá cla byla zajištěna peněžní kaucí, popřípadě aby byl potenciální celní dluh zaručen třetí osobou. 
Číst více

Postihne vás u EET výpadek internetu či porucha pokladny? Chystejte si důkazy

Jestliže porušíte povinnosti vyplývající z elektronické evidence tržeb, můžete dostat nemalou pokutu. U vážných prohřešků může dosáhnout až 500 000 Kč a v krajním případě mohou úřady uzavřít provozovnu a pozastavit podnikateli výkon činnosti. Zákon ovšem zároveň obsahuje i tzv. liberaci, kdy právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt v určitých případech neodpovídá.
Číst více