Zrušení pracovního poměru ve zkušební době s následným dodáním dočasné pracovní neschopnosti se zpětným datem je problematické. 

V průběhu zkušební doby je možné pracovní poměr zrušit z jakéhokoliv důvodu, ale i bez uvedení důvodu.

Zrušení musí proběhnout písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Mělo by být rovněž správně formulováno. Nejde o ukončení pracovního poměru dohodou ani o výpověď. Správná formulace zní „ruším/e pracovní poměr ve zkušební době“. Teoreticky by se totiž mohlo stát, že nesprávnou formulací neskončí pracovní poměr okamžitě, ale až po uplynutí výpovědní doby (při použití slova „výpověď“).

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, pokud zde není uveden pozdější den. I zde je určité omezení. Zaměstnavatel totiž nemůže zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti, tj. v době poskytování náhrady mzdy. Toto opatření má chránit zaměstnance před možnými finančními důsledky zrušení pracovního poměru a neposkytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. Je tedy možné zrušit pracovní poměr patnáctý den nemoci zaměstnance, jelikož bude od tohoto dne zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení. 

Zaměstnavatelé se občas dostanou do situací, kdy zaměstnanec ve zkušební době přestane docházet do práce, aniž by zaměstnavatele upozornil na překážku v práci. Zde je sice možné zrušit pracovní poměr, avšak s omezením v době prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti. Pokud zaměstnavatel předpokládá, že zaměstnanec může být v pracovní neschopnosti, je namístě opatrnost. 

Zdroj: podnikatel.cz

Více informací

Více se dozvíte na dvoudenním školení PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDr. BUKOVJANEM.

Školení se koná 21. listopadu a 12. prosince v BEA centru, tř. Kosmonautů 1, Olomouc. Školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR.

Podrobnosti a přihláška zde.