Novela prováděcího nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky je účinná od 1.1.2019 a upravuje podrobnosti Intrastatu.

Zásadní změnou, ke které došlo od 1.1.2019 je zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok – posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států.

Pro povinnost podávat Intrastat za rok 2019 s odkazem na § 58 odst. 4 celního zákona je však rozhodující dosažení hranice 8 mil. Kč za rok 2018; pokud však nebude za rok 2019 dosažena hranice 12 mil. Kč, za leden 2020 již nevznikne povinnost Intrastat podávat.

Zdroj: czso.cz

Více informací

Více se dozvíte na školení INTRASTAT – VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH, které se bude konat 29. října 2019 v Olomouci. Školením Vás provede Marek REINOHA, odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků. Podorbnosti a přihlášku naleznete zde.

Související online školení

INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH

Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie.

Co zakoupením online školení obdržíte? Přístup k profesionálně zpracovanému online školení, ve kterém Vás lektor provede problematikou Intrastatu – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH. Současně obdržíte písemné materiály ve formátu PDF ke stažení. Po absolvování online školení si můžete stáhnout osvědčení o absolvování.

Součástí je také možnost položit dotaz lektorovi Marku Reinohovi, popřípadě diskutovat o problematice s dalšími účastníky tohoto školení.

Více informací najdete zde.