U zdaňování dohody o provedení práce hraje důležitou roli výše měsíční odměny a fakt, zda poplatník podepsal u daného zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení).

Důležitá je především hranice 10 000 korun výdělku měsíčně, která určuje, kolik peněz vám stát strhne v rámci daní, zdravotního i sociálního pojištění. Platba zdravotního pojištění dále závisí také na tom, zde nejste náhodou osobou, za kterou platí povinné zdravotní pojištění stát. Podívejme se na jednotlivé varianty zdanění DPP.

Pokud činí odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč měsíčně včetně a poplatník nepodepsal prohlášení k dani, zdaňuje se taková dohoda 15% daní. Zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu daň a tím je pro poplatníka daňová otázka vyřešena. Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Poplatník si v tomto případě nemůže uplatnit žádnou slevu na dani, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V případě odměny do 10 000 Kč včetně není nutno řešit ani odvod sociálního a zdravotního pojištění. Hrubá mzda se tak rovná základu daně.

Při výši odměny do 10 000 Kč včetně spolu s podepsaným prohlášením k dani je odváděna daň zálohová. Podepsaným prohlášením k dani si může poplatník uplatnit slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě neodvádí. Základ daně, tj. hrubá mzda, se zaokrouhluje na celá sta Kč nahoru a z této částky je následně vypočtena daň.

Při výši odměny nad 10 000 Kč se dohoda o provedení práce zdaňuje 15% zálohovou daní. Poplatník si nemůže uplatnit žádnou slevu, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V tomto případě se ale již odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33,7 % z hrubé mzdy. Základ daně je ve výši hrubé mzdy zaokrouhlené na celá sta Kč nahoru.

V takovém případě ale vždy můžete při podání daňového přiznání uplatnit slevy na poplatníka za příslušné daňové období. Podle získaných příjmů za celý rok můžete mít nárok na daňovou vratku. Daňové přiznání musíte podat, pokud pracujete během roku současně pro více zaměstnavatelů.

V tomto případě se zdaňuje stejně jako v případě odměny nad 10 000 Kč s nepodepsaným prohlášením, jen s tím rozdílem, že poplatník může uplatnit slevy či zvýhodnění na děti. Pokud pracujete během roku pro více zaměstnavatelů, musíte vždy podat daňové přiznání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro odvody a zdanění dohody o provedení práce je důležitý limit 10 000 Kč měsíčně. Jak u odvodů sociálního a zdravotního pojištění, tak u zdanění rozhoduje překročení hranice 10 000 Kč měsíčně a také podepsané prohlášení k dani.

Zdroj: finance.cz

Více informací:

Dne 22. března 2023 pořádáme školení PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDR. BUKOVJANEM – PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2023 PRAKTICKY – CO SE MĚNÍ, CO SE ŘEŠÍ, NA CO NEZAPOMENOUT.

Školení se koná v BEA centru, tř. Kosmonautů 1, Olomouc. 

Program, přihláška a další zde. Nenechte si ujít.