V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, jsou členské státy povinny přijmout právní úpravu provádějící ustanovení předmětné směrnice. Zároveň jsou jednotliví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávali v rozhodném období nejméně 25 zaměstnanců, povinni přijmout systém tzv. interních oznamovacích kanálů, a to do 31. 3. 2023. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

Video pozvánka zde.

Školení proběhne 30. května. Podrobnosti najdete v odkazu zde.