Podívejte se na videopozvánku k semináři s JUDr. Bukovjanem: https://www.youtube.com/watch?v=0PsZHbVf2PI

Program:

  1. Aktuální pracovněprávní legislativa 

   • nová práva a povinnosti zaměstnavatele v exekučním řízení (paušální částka na úhradu nákladů spojených se srážkami; povinnost součinnosti s exekutorem)
   • dopady novely zákona o nemocenském pojištění do pracovněprávních vztahů (jak omluvit zaměstnance při otcovské; rozšíření zákazu výpovědi při ošetřování jiné fyzické osoby atd.)
   • whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – co to znamená a jak k tomu přistupovat
   • jaká bude výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy a platových tarifů v roce 2022?


  2. Sporné situace v pracovním právu 

   • sjednání PP na dobu určitou v rozporu se zákonem
   • prodlužování zkušební doby
   • odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
   • posouzení intenzity porušení „pracovní kázně“
   • vymezení rozsahu práce na základě dohod o pracích konaných mimo PP
   • změna rozvržení pracovní doby nebo pracovního režimu
   • povaha překážky v práci při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti
   • správné doručení rozvazovacího právního jednání atd.


  3. Problémy spojené s odměňováním zaměstnanců 

   • mzda a plat za práci přesčas a za práci ve svátek
   • jak přistupovat k příplatkům za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
   • nenárokové složky mzdy
   • snížení a odejmutí osobního příplatku atd.


  4. Důležitá soudní judikatura 

   • povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci
   • nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
   • dohoda o rozvázání PP a odstupné atd.

  5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  Více najdete zde.