Zaměstnavatelé budou muset oznamovat rozvržení práce nejpozději 3 dny před začátkem směny.

Pro zajištění předvídatelnosti budou zaměstnavatelé muset zaměstnance pracující na dohodu informovat o rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny před začátkem směny. Novela ale bude umožňovat dohodnout se i na jiném termínu, který ovšem musí pořád splňovat podmínku předvídatelnosti.

Nebude přitom povinností zaměstnavatele připravovat pracovní rozvrh na celý měsíc, stačí zaměstnance informovat v zákonné či dohodnuté lhůtě o jedné či více nadcházejících směnách, kdy již zaměstnavatel ví, že příslušného zaměstnance bude potřebovat.

Pro to, aby se mohl stanovit počet dnů dovolené, je nutné určit maximální týdenní pracovní dobu, podle které se stanovuje dovolená i u klasických zaměstnaneckých úvazků.

Novela zákona navrhuje, aby týdenní pracovní doba pro výpočet dovolené byla stanovena u DPP i DPČ na 20 hodin týdně, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu byla tato doba reálně čerpána.

Pracovní vztah na kteroukoliv z dohod musí pro splnění nároku na dovolenou trvat minimálně 4 týdny a zaměstnanec bude muset odpracovat minimálně 80 hodin v kalendářním roce.

Čerpání dovolené se nebude zahrnovat do odpracovaného limitu dohod o provedení práce, což je max. 300 hodin za kalendářní rok. U dohody o pracovní činnosti je tato maximální doba stanovena na 80 hodin měsíčně.

Zdroj: finance.cz

Související školení:

Doporučujeme jarní školení s JUDr. Petrem Bukovjanem: PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDR. BUKOVJANEM – PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2023 PRAKTICKY – CO SE MĚNÍ, CO SE ŘEŠÍ, NA CO NEZAPOMENOUT.

Pořádáme 22. března v Olomouci. Přihláška a program zde.