Pravidla čerpání dovolené určuje zákoník práce. Stanovuje nejen to, že dovolenou může zaměstnavatel nařídit, ale i zrušit, zároveň však dává zaměstnancům právo na možnost čerpat dovolenou dva týdny v kuse.

Každý zaměstnanec může svého zaměstnavatele požádat o čerpání v termínu, který mu vyhovuje. Ovšem podle zákoníku je to zaměstnavatel, který svým zaměstnancům nástup na dovolenou určuje - tzn., že vybraný termín zaměstnanci schválit nemusí a dovolenou mu tak neposkytne.

Čerpat dovolenou mohou i zaměstnanci ve zkušební době, která obvykle trvá tři měsíce, i když obecně platí, že nárok na dovolenou za daný kalendářní rok má každý, kdo odpracuje alespoň 60 dní.

Zaměstnanci může vzniknout nárok na dovolenou v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok i za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Zaměstnavatel zároveň může zaměstnanci dovolenou určit, i když pracovník podmínky pro její čerpání nesplnil, pokud je možné předpokládat, že je splní do konce kalendářního roku, popř. do skončení pracovního poměru.

Zdroj: novinky.cz

Více informací

Více informací o čerpání dovolené, pracovní době, srážkách ze mzdy a další se dozvíte na školení NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD. Školení se koná 21. října 2019 v BEA centru v Olomouci. Lektorkou školení je Vladislava Dvořáková.

Program naleznete zde.

Přihlásit se můžete přes webové stránky, emailem (info@intellego.cz) či telefonicky (704 056 626).