Porušit své pracovní povinnosti může zaměstnanec v různé míře. Někdy je to na okamžitý vyhazov, někdy na výpověď a někdy je to prohřešek, jakých se na výpověď musí nasbírat víc.

Zákoník práce rozlišuje mezi:

  • porušením pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
  • závažným porušením pracovní povinnosti a
  • méně závažným porušením pracovní povinnosti.

Porušení pracovní povinnosti nejvyšší intenzity (zvlášť hrubým způsobem) je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru nebo k výpovědi z pracovního poměru. To, jestli zaměstnance vyhodí na hodinu, nebo bude shovívavější a dá mu „jen“ výpověď, rozhoduje zaměstnavatel.

I porušení pracovní kázně s tou nejnižší intenzitou, takzvaná méně závažná porušení pracovní povinnosti, můžou vést k výpovědi. Výpovědi ale musí předcházet varování, a navíc se takové prohřešky musí nasčítat. Nejčastějším příkladem méně závažného porušení pracovní kázně jsou pozdní příchody a předčasné odchody. Mezi další a časté příklady patří kouření na pracovišti mimo prostory vyhrazené kuřákům.

Závažné porušení pracovní kázně, které zaměstnavatele opravňuje k tomu, aby zaměstnanci předložil výpověď – po níž standardně od prvního dne dalšího měsíce poběží výpovědní doba, je všechno, co není na okamžitý vyhazov, ale zase je to závažnější než drobný prohřešek, je na výpověď pro závažné porušení pracovní kázně.

Zdroj: penize.cz


Více informací

Více o porušení pracovní kázně se dozvíte na školení s JUDr. Bukovjanem PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL – SPORNÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA – ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH KOLIZÍ + NEJNOVĚJŠÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY.

Školení se koná 17. dubna 2019 v BEA centru v Olomouci.

Přihlášku a program naleznete zde.