Datová schránka se v roce 2023 zřídí všem fyzickým podnikajícím osobám. S tím souvisí i nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Dosud se datové schránky zřizovaly automaticky pouze právnickým osobám.

V souvislosti s účinností novely zákona o daňovém řádu začal stát od 1. 1. 2023 zřizovat všem podnikajícím osobám datovou schránku. Automatické zřízení datové schránky se týká pouze těch podnikatelů, kteří si ji sami nezaložili nebo mají založenou datovou schránku pouze jako nepodnikající fyzické osoby.

Prostřednictvím datové schránky může uživatel komunikovat s orgány veřejné moci, což značně urychluje a usnadňuje komunikaci jak soukromým uživatelům, tak státním orgánům. Využívat ji mohou podnikatelé i fyzické nepodnikající osoby.

OSVČ tedy může mít zřízené 2 datové schránky, a to jako podnikatel k záležitostem souvisejícím s podnikáním a jako běžný občan například pro komunikaci se stavebním úřadem apod.

Datová schránka bude zřízena i osobám, které mají svoji živnost přerušenou.

Datová schránka bude rovněž zřízena také všem zbývajícím právnickým osobám (neziskovým organizacím).

Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku podnikajícím fyzickým osobám nejpozději do 31. března 2023. Přístupové údaje budou podnikajícím osobám doručeny poštou (dopis se žlutým pruhem) nejčastěji na adresu trvalého pobytu.

Nic ale nebrání tomu, aby si podnikatel založil datovou schránku sám ještě během roku 2023, ovšem jen do té doby, než ji zřídí Ministerstvo vnitra.

Jestliže má již OSVČ datovou schránku zřízenou, ať už svojí iniciativou, nebo založenou Ministerstvem vnitra, je její povinností, aby daňové přiznání poslala skrze datovou schránku.

Zdroj: finance.cz

Související školení: 

Zveme Vás na online školení DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI ANEB JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY – ONLINE ŠKOLENÍ, které proběhne 18. dubna 2023 s dr. Urbanovou. 

Program, podrobnosti a přihlášku najdete zde.