Přihlášení k paušální dani je zcela na dobrovolném rozhodnutí daňových subjektů.

Hlavním cílem, který si od institutu paušální daně od začátku poplatník sliboval, je snížení administrativní činnosti osob samostatně výdělečně činných, které nemusí v paušálním režimu podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy OSVČ na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Původním záměrem zákonodárce také bylo, že poplatníci v paušálním režimu by se neměli obávat daňové kontroly správného stanovení základu daně za příslušné zdaňovací období.

Poplatníci v paušálním režimu by však měli vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu. Pokud poplatník ve zdaňovacím období svými příjmy ze samostatné výdělečné činnosti překročí stanovený limit nebo musí z režimu paušální daně úplně vystoupit, vzniká mu povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pak musí být schopen správně stanovit základ daně za příslušné zdaňovací období.

Poplatníci, kteří chtějí paušální režim využít, musí splnit následující podmínky:

  • poplatník je osobou samostatně výdělečně činnou,
  • není plátce DPH,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem v insolvenčním řízení,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl poplatník s účinností od 1. 1. 2023 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 2 mil. Kč, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (do 31. 12. 2022 platilo, že do paušálního režimu se mohou přihlásit poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřesahující 1 mil. Kč). Do příjmů se nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • poplatník podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Související školení:

Zveme Vás na online školení s oblíbenou lektorkou Ing. Růženou Klímovou na téma MZDOVÁ ÚČTÁRNA – ZMĚNY V OBLASTI MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY TEORETICKY I PRAKTICKY V ROCE 2023.

Online školení proběhne 25. ledna 2023. Podrobnosti o školení a podrobný program zde