Novinky

Registr smluv je pro podnikatele důležitým informačním zdrojem

Od 1. července letošního roku musejí být v registru smluv zveřejňovány všechny soukromoprávní smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH, jejichž jednou smluvní stranou je například obec. Smlouvy podléhající povinnosti zveřejnění v registru smluv musejí být uzavřeny písemně. Především drobní podnikatelé musejí této povinnosti přizpůsobit způsob objednávání jejich služeb nebo zboží. Pokud povinně uveřejňovaná smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, bude zrušena od počátku.
Číst více

Etržby se blíží - Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.
Číst více

Registr smluv: lhůta pro zveřejnění

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Víte však jaká je lhůta pro zveřejnění smluv?
Číst více

Dováží vaše firmy ze zahraničí? Týká se vás nový Celní kodex EU!

Od května platí nový Celní kodex EU, který se týká i Česka. Ten mění pravidla pro veškeré zboží, které překročí hranice EU, a zároveň zavádí elektronickou komunikaci. Další klíčovou změnou je požadavek, aby prakticky veškerá cla byla zajištěna peněžní kaucí, popřípadě aby byl potenciální celní dluh zaručen třetí osobou. 
Číst více

Postihne vás u EET výpadek internetu či porucha pokladny? Chystejte si důkazy

Jestliže porušíte povinnosti vyplývající z elektronické evidence tržeb, můžete dostat nemalou pokutu. U vážných prohřešků může dosáhnout až 500 000 Kč a v krajním případě mohou úřady uzavřít provozovnu a pozastavit podnikateli výkon činnosti. Zákon ovšem zároveň obsahuje i tzv. liberaci, kdy právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt v určitých případech neodpovídá.
Číst více

Elektronická evidence tržeb odstartuje 1. prosince 2016

Elektronická evidence tržeb v České republice začne platit od 1. prosince 2016. Povinnost elektronicky evidovat veškeré tržby se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických a právnických osob. Jde především o podnikatele a živnostníky, kteří přijímají platby v hotovosti, platební nebo kreditní kartou, ale také prostřednictvím stravenek, šeků nebo směnek. 
Číst více