Změna přichází poměrně nečekaně. Ve stavu legislativní nouze byl s účinností od 1. března 2021 Poslaneckou sněmovnou schválen mimořádný příspěvek pro zaměstnance v karanténě. Spolu s ním prošly i pozměňovací návrhy, které přináší zaměstnavatelům nové povinnosti.

Od počátku března by měli příslušné krajské pobočce úřadu práce oznamovat volná pracovní místa, stejně jako tomu bylo do konce roku 2011. Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že důvodem pro opětovné zavedení je relevantní přehled úřadů práce o nově vytvořených či uvolněných pracovních místech ve svém územním obvodu. Tím je může rychleji nabízet uchazečům o zaměstnání. Zaměstnavatelé musí povinně hlásit volná pracovní místa nejpozději do 10 kalendářních dnů. Mohou tak učinit rovněž prostřednictvím živnostenského úřadu, který oznámení předá Úřadu práce ČR. Ovšem v totožné lhůtě (10 kalendářních dnů) hlásí úřadu práce také obsazení těchto míst.

Zdroj: podnikatel.cz

Související školení

Zveme Vás na online školení PRACOVNÍ PRÁVO 2021 – AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA s JUDr. Petrem Bukovjanem.

Školení se bude konat 13. dubna. Program a možnost přihlášení najdete zde.