Osoby samostatně výdělečně činné musí řádně a včas odevzdávat své zdravotní pojišťovně přehled. Pokud tak nečiní, je jim zdravotní pojištění předepsáno v pravděpodobné výši a z této částky je vymáháno i penále. 

Jestliže neobdrží zdravotní pojišťovna od OSVČ přehled, nemá podklady pro výpočet zdravotního pojištění. To samozřejmě neznamená, že se v takových situacích nemusí zdravotní pojištění platit. Zdravotní pojišťovny totiž vyměří zdravotní pojištění v pravděpodobné výši.

Současně je za neodevzdání přehledu udělena pokuta, která může činit až 50 000 Kč. Zdravotní pojišťovny následně pečlivě vymáhají dlužné pojistné, penále i pokuty.

Jak se stanovuje pravděpodobné pojistné?

V případě, že zdravotní pojišťovna nemá údaje pro stanovení zdravotního pojištění pro OSVČ, které jinak získá právě v přehledu, stanoví zdravotní pojištění v pravděpodobné výši, když se pro tyto účely za měsíční příjem považuje 1,5 násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém zdravotní pojišťovna pravděpodobné pojistné předepíše. Sazba zdravotního pojištění pro rok 2023 zůstává stejně vysoká, a sice 13,5 %.

  • Příslušný vyměřovací základ dle nařízení vlády č. 290/2022 Sb. činí 38 294 Kč, takže pro rok 2023 se bude pravděpodobné pojistné počítat z částky 57 441 Kč (1,5 × 38 294 Kč).
  • Měsíční pravděpodobné pojistné je tedy 3878 Kč (57 441 Kč × 50 % × 13,5 %).

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí každý měsíc platit zálohy na zdravotní pojištění, a to do 8. dne následujícího měsíce. Vždy přitom musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2023 činí 2722 Kč.

V roce 2023 ji budou platit OSVČ, které zahájí svoji samostatnou výdělečnou činnost, a od odevzdání přehledu za rok 2022 všechny OSVČ, jejichž roční hrubý zisk byl nižší než 483 888 Kč.

Zdroj: finance.cz

Více informací

Více informací získáte na školení s JUDr. Vlasákem: AKTUÁLNÍ SITUACE V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A V POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – ZMĚNY OD 1.1.2023.

Školení se bude konat 25. ledna v Olomouci. Podrobné informace zde.