Školení s Ing. Klímovou na téma: SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A OSOBNÍ BANKROT V PRAXI ROKU 2022 pořádáme 15. června online.

Vybíráme body z programu: 

  • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
  • Příjmy, z nichž se srážky provádějí 
  • Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance 
  • Srážky přednostní a nepřednostní
  • Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
  • Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
  • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM 
  • Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby

    Přihláška, program a další.